M11500 je sistem za sve vrste prozora i vrata sa termičkim prekidom i to sa pojačanom termičkom izolacijom. Različite varijante dizajna (zaobljene, ravne, klasične, i sl.). Prozor sa skrivenim krilom. Prozor sa otklopno nagibnim otvaranjem ne samo za mehanizam za euro žljeb nego i za mehanizam 16 mm za PVC profile, uz postizanje protiv provalnosti WK 3 bilo koja varijanta ulaznih vrata vertiklani ili horizontalni pivot prozor pruža rešenje za bilo koji arhitektonski dizajn otvora sa velikim izborom profila u sistemu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROFILA

Dubina štoka 76,5 mm
Dubina krila 84 mm
Minimalna vidljiva širina (krilo+štok) 137 mm
Ograničenje nosivosti okova do 130 kg
Debljina stakla do 62 mm
Tip termičke izolacije poliamidi 34 mm

PERFORMANSE

Termička izolacija Uf : do 1,90 W/m2K
Vazdušna nepropustnost EN 12207 : Klasa 4
Vodonepropustnost : Klasa E900
Otpornost na udar vetra EN 12210 : Klasa C5