Rezidentialna vrata za pasivne kuće. Inovativni sistem rezidentalnih vrata za pasivne kuće pokazuje izuzetne termoizolacione osobine. TROCAL veliku pažnju posvećuje ne samo savršenoj proizvodnoj tehnologiji, već i besprekornom vizuelnom izgledu. Karakteristična osobina sistema je panel za skriveno krilo, koji pravi vezu koja prenosi sile izmedju panela i krila.

Najbolje termoizolacione vrednosti.

Inovativni višekomorni sistem profila TROCAL 88+ pokazuje izuzetne termoizolacione osobine i obezbedjuje potreban prostor za panele visoke termoizolacije, kao i za funkcionalne ispune.

Izgradnja bez barijera po DIN 18025, poboljšane zvučne izolacije.

Sertifikovana rezidentalna vrata karakteriše sistem praga sa termoprekidom koji ima drugi red gume. Ovo omogućava visok nivo zaptivanja, takodje i protiv kiše, kod praga koji je visok samo 20 mm.