Dostupna su u sledećim dimenzijama (mm)  
 
   
Brzina otvaranja i zatvaranja (m/sec)  
 

Legenda
LT Ukupna širina automatizacije
HT Ukupna visina automatizacije
PL Širina prolaza
PH Visina prolaza