Dostupna su u sledećim dimenzijama (mm)    
 
   
Brzina otvaranja i zatvaranja (m/sec)