Nosač panela  
KAPIJA  
 
ISPUNA KAPIJA PANELIMA  
TIP 1
kocka
TIP 2
linije
TIP 3
jedna linija
 
 
           
PREKLOPNA VRATA sa donjom vođicom KLIZNA VRATA
jednostruka i dvostruka
 
 
PREKLOPNA VRATA
bez donje vođice