Al bočni poklopac   Metalni bočni poklopac  
   
        Metalni bočni poklopac
sa nosačem duplog lagera
 
Ove kutije se izrađuju u sledećim dimenzijama:

  • Kutije od Al lima: (250×250), (300×300)mm
  • Kutije od Zn lima: (250×250), (300×300), (350×350), (375×375), (400×400), (450×450), (500×500)mm
   
Boja,Dijametar,Šifre \ Dimenzije 250×250 Al 300×300 Al
Standardne boje kutija
sirova  
sirova  
Dijametar 230mm 270mm
Šifra kutije 20600 20601
Šifre Al bočnih poklopaca 24600 24601
 
Boja,Dijametar,Šifre \ Dimenzije 250x250Zn 300x300Zn 350x350Zn 375x375Zn 400x400Zn 450x450Zn 500x500Zn
Standardne boje kutija
sirova  
sirova  
sirova  
sirova  
sirova  
sirova  
sirova  
Dijametar 230mm 270mm 320mm 345mm 370mm 430mm 470mm
Šifra kutije 20602 20603 20604 20605 20606 20607 20608
Šifre metalnih bočnih poklopaca 24602 24603 24604 24605 24606 24607 24608
Šifre met. boč. poklop.sa nosačem 24611 24612 24613 24614 24615 24616 24617