Osovine za garažna vrata  
osmougaone: okrugle:  
Ø70 – lim 1,2mm 26800
Ø70 – lim 1,5mm 26801
Ø102 – lim 1,5mm 26802
Ø102 – lim 2,5mm 26803
 
Ø60,3 – zid cevi 3mm 26805
Ø76,1 – zid cevi 3mm 26806
Ø101,6 – zid cevi 3,05mm 26807
Ø133 – zid cevi 3mm 26804
Ø168,28 – zid cevi 3,40mm 26808
Ø273,05 – zid cevi 9,28mm 26809
Ø508 – zid cevi 10mm 26810