Obezbedite sebi više komfora

Bez izlaska iz auta po lošem vrjemenu

Kvalitetni motori za garažna vrata. Pouzdani, sigurni, tihi, bez održavanja, sa protivprovalnim i automatskim zaključavanjem

Motor za rolovrata

Motorima za garažna vrata možete upravljati daljinskim upravljačem, tasterom sa ključem, šifarnikom i magnetnom karticom

Sistem automatizacije garažnih vrata je kompatibilan sa ostalim automatizovanim elementima Vašeg doma (kapijom, roletnama, rampom, motorima za prozore…)

Elegantni minijaturni daljinski upravljači omogućiće Vam da sa njim iz vozila upravljate kako garažnim vratima, tako i kapijom ilirampom…

Vrata se pokreću bočnim industrijskim motorom. Princip pokretanja je putem lanca i lančanika a takođe se može komandovati ili daljinskog upravljača. Kompletan sistem je kontrolisan mikroporocesorskom kontrolnom jedinicom

MOGUĆNOST UPRAVLJANJA

Potisnim tasterom

Daljinskim upravljačem

Kurblom ili lancem

MOTORI ZA INDUSTRIJSKA ROLOVRATA