PANELI SEGMENTNIH VRATA

Konstrukcije sendvič panela sa zaštitom od pregnječenja prstiju

Presek jednog od panela predviđenih za izradu industrijskih vrata
(INDUSTRIJSKI PANEL)

Zaštitni film  0,05mm
Poliester 25 µm
Cink 275 mg/m2
Metalna tabla 0,5mm
Cink 275 mg/m2
Epoksid podloga 5 µm
 
 
Ovi paneli su izradjeni od galvanizovanog lima debljine 0,5mm i poliuretanske ispune. Debljina panela je 42mm  i izrađuje se u dve verzije, sa visinom od 480 i 600 mm. Maksimalna dužina 14m. Ove panele karakteriše: visoki faktor toplotne izolacije (0,45 kcal/mhc), visoki faktor zvučne izolacije, zaštita od pregnječenja prstiju…
Preseci panela predviđenih za izradu manjih garažnih vrata
(REZIDENTNI)
 
Zaštitini film 0,05mm
poliester 25 µm
cink 275 mg/m2
metalna tabla 0,45 mm
cink 275 mg/m2
epoksid podloga 5 µm
 
 
Generalne karakteristike panela:

faktor zvučne izolacije 24(DIN52210)
toplotna provodljivost wt/m2c 0,38
otpornost na toplotu B2(DIN1102)
otpornost na vetar 2(EN 12424)

Izrađuje se u dve varijante, visine od 475 i 575mm

 
 
Generalne karakteristike panela:

Debljina mm 40
Težina panela kg/mm 5,10 5,98
< 0.022
0.50
faktor zvučne izolacije 25

Izrađuje se u dve varijante, visine od 500 i 610mm