Set za otključavanje garažnih vrata
sa spoljne strane (deblokadu motora)

50151 50301
Završni konektor
sa otpornikom
Spojni kabl sa
završnim konektorom
Spiralni kabl Poklopac gume
sa perforiranim rubom

54830 54811 54812 54824