BOB
DU.35
2 motora ya krilnu kapiju
do 3m po krilu

53352
DU.35L2FC
2 motora za krilnu kapiju
do 5m po krilu

53353
MB
par motora za krilnu kapiju
sa rukom – bez centrale

53352
MBE
par motora za krilnu kapiju
sa rukom i integrisanom centralom

53352