WM 001C WM 003C WM 009C WM 003C1G WM 004G
1 kanal „korak po korak“ 3 kanala „korak po korak“ 9 kanala „korak po korak“ 3 kanala „korak po korak“
1 kanal „gore-stop-dole“
4 kanala „gore-stop-dole“
WM 080G WM 240C WMSO1S /WMSO1ST
80 kanala „gore-stop-dole“ 240 kanala „korak po korak“ senzor NiceWay
WM 001C (modul daljinac 1 kanal) 54120
WM 003C (modul daljinac 3 kanala) 54121
WM 009C (modul daljinac 9 kanala) 54122
WM 240C (modul daljinac 240 kanala) 54123
WM 003C1G (modul daljinac 3+1 kanala) 54124
WM 004G (modul daljinac 4 kanala) 54125
WM 080G (modul daljinac 80 kanala) 54126
WMSO1S (sa svetlosnim senzorom) 54355
WMSO1ST (senzor svetlo+temperatura) 54356