SD 95 je sistem za ulazna vrata vhrunskih performansi. Maksimalna energetska efikasnost sa mogućnošću postizanja Ud<1.0 W/m2K. Poliamidi, koji apsorbuju distorzije, nastale zbog velikih temperaturnih razlika koje se javljaju vani i unutra. Neprekinuta centralna zaptivka duž čitavog obima vrata poboljšava izolaciona svojstva vrata (termička, hidro, vazdušna,…). Povećana zvučna izolacija. Izrada vrata velikih dimenzija. Mogućnost ugradnje klasičnih, skrivenih i „olovka” šarki. Kompatibilan sa različitim tipovima sigurnosnih brava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROFILA

Dubina štoka 95 mm
Dubina krila 95 mm
Minimalna vidljiva širina (krilo+štok) 161,4 mm
Minimalna vidljiva širina sa T profilom 106,4 mm
Ograničenje nosivosti okova do do 180 kg
Debljina stakla do 60 mm

PERFORMANSE

Termička izolacija Ud < 1,0 W/m2K
Spoljašnji izgled ravan, klasičan
Metod zastakljivanja Aluseal system
Tip termičke izolacije (polamidi) 34 mm