M23000 je sistem sa termičkim prekidom koji zadovoljava visoke standardne u pogledu termo zvučne izolacije, kao i u pogledu sigurnosti. Ovo je model vrhunskog dizajna koji u sebi objedinjuje prednosti aluminijuma i vrhunsku estetiku drveta. Spoj između aluminijumskog i drvenog dela se ostvaruje pomoću posebnih PVC klipseva čime se obezbeđuje cirkulacija vazduha između drveta i aluminijuma.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROFILA

Dubina štoka 90 mm
Dubina krila 111 mm
Minimalna vidljiva širina (krilo+štok) 117 mm
Minimalna vidljiva širina sa T profilom 78 mm
Ograničenje nosivosti okova do 130 kg
Debljina stakla 32 mm
Tip termičke izolacije polamidi 24 mm

Na ovaj način se sprečava pojava korozije usled kondenzacije koja se može javiti. M23000 omogućuje upotrebu mehanizma 13 mm za PVC profile, koji obezbeđuje visoku bezbednost. Na ovaj način se postiže protivprovalnost u klasi WK 3, što je dokazano ispitivanjima sprovedenim u IFT Rozenhajm. Upotrebljeni poliamidi od 24 mm obezbeđuju termičku izolaciju, koja za okvir dostiže vrednost Uf = 2,1 W/m2K

Konačan ton zavisi od količine prirodnih sastojaka(ekstraktiva), strukture, gustoće drveta i posebno percepcije posmatrača.