S60 je sistem namenjen za različlte tipologije sa klasičnim otvaranjem sa velikom energetskom efikasnošću. Varijacije dizajna prozora: ravni, zaobljeni, klasični. Vrata sa klasičnim, skrivenim i „olovka” šarkama. Prozori sa skrivenim krilom odličan za prozor zidove. Velika termo izolacija sa poliamidima od 38 mm u profilima i sa poliuretanskim ispunama u srednjoj komori profila. Ispitivanja su dala za rezultat termičku izolaciju do Uf=0,98 W/m2K.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROFILA

Dubina štoka >76,5 mm
Dubina krila 84 mm
Minimalna vidljiva širina (krilo+štok) 137 mm
Ograničenje nosivosti okova do 130 kg
Debljina stakla 62 mm
Tip termičke izolacije poliamidi 34/38 mm

PERFORMANSE

Termička izolacija Uf : do 0,98 W/m2K
Vazdušna nepropustnost EN 12207 : Klasa 4
Vodonepropustnost : Klasa E1350
Otpornost na udar vetra EN 12210 : Klasa C4/C5