S80 je kreiran kako bi se postigao čist, jednostavan i minimalan dizajn
sa najmanjom mogućom vidnom površinom aluminijuma uz vrhunske
performanse.

Impresivne karakteristike sistema se ogledaju u:

 • Skriveno krilo sa veoma malom vidnom površinom (51 i 67 mm).
 • Veoma uzak „T” profil i profil za srednju prečku čija je vidna površina
  identična sa ostalim profilima iz sistema i iznosi samo 67 mm.
 • Standardno trostruko ostakljenje u cilju postizanja energetske
  efikasnosti.
 • Inovativni materijali za termički prekid obezbeđuju visok nivo
  termičke izolacije
 • Pouzdanost konstrukcije se obezbeđuje profilima štoka, čija je
  dubina 80 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROFILA

Dubina štoka 80 mm
Dubina krila 82,5 mm
Minimalna vidljiva širina (krilo+štok) 85 mm
Ograničenje nosivosti okova do 130 kg
Debljina stakla 40 mm
Tip termičke izolacije poliamidi 38 mm

PERFORMANSE

Termička izolacija Uf : do 1,73 W/m2K
Vazdušna nepropustnost EN 12207 : Klasa 4
Vodonepropustnost : Klasa E900
Otpornost na udar vetra EN 12210 : Klasa C5