Sofisticiranost za kvalitet i izolaciju

Koncept Patio® 155 i Koncept Patio® 155-LS (Podizno klizni) je vrhunski sistem dizajniran da stvori maksimalne površine stakla, u kombinaciji sa povećanom udobnošću. Novi CP 155 se može nadograditi kao sistem visoke izolacije (HI) kako bi se postigle još bolje izolacione vrednosti, što čini sistem pogodnim za niske energetske zgrade. Specifična varijanta jednošinskog CP 155 osvojila je oznaku Swiss Minergie® komponente. CP 155 je dostupan sa različitim mogućnostima otvaranja, opciona automatska otvaranja garantuju maksimalan komfor. Podizno klizni sistem omogućava kreiranje zastakljenih vrata ekstremnih dimenzija i težine do 400 kg.