Naša delatnost je proizvodnja industrijskih i garažnih vrata, roletni i komarnika i veleprodaja repromaterijala i automatike iz proizvodnog programa.
Direktni smo uvoznici ili zastupnici 14 evropskih proizvođača aluminijumskih i PVC profila, lamela, panela, automatike i pomoćnog materijala.
Zbog povećanog obima posla, oglašavamo potrebu za zapošljavanjem:

LOKACIJA: Aluroll d.o.o. BATOČINA
(kandidati sa teritorije Batočine, Kragujevca i okoline)

KNJIGOVOĐA
Broj izvršilaca 1
Uslovi 10 godina iskustva na istim ili slicnim poslovima
Opis poslova •Knjigovodstveni poslovi, shodno zakonskoj (Zakon o racunovodstvu i reviziji i podzakonski akti), profesionalnoj (MRS, MSFI…) i internoj regulativom
•Naplata i izdavanje racuna
NAPOMENA Prednost imaju kandidati koji poznaju naš proizvodni program !
PRIJAVITE SE ZA OVO RADNO MESTO I POŠALJITE NAM SVOJ CV
ZAMENIK DIREKTORA
Broj izvršilaca 1
Uslovi

– 10 godina iskusta na istim ili sličnim pozicijama

– Poznavanje rada na računaru
– Poznavanje engleskog jezika

– Vozačka dozvola „B“ kategorije

Opis poslova

Koordinira rad društva i vrši kontrolu
Izvršava odluke osnivaca.
Odlučuje o strategiji i razvoju Društva
Odlučuje o disciplinskoj i matrijalnoj odgovornosti zaposlenih.
Odlučuje o nabavci i izboru programskih isporucilaca.
Odlučuje o infrastrukturi, investicijama i raspolaganju imovinim u skladu sa ovlašcenjima.
Odlučuje o organizaciji, sistematizaciji,
Obavlja kontakte sa trecim licima.
Vrši ugovaranje i zakljucuje ugovore.
Utvrduje politiku poslovnog ponašanja i oblacenja.
Odlucuje o raspolaganju finansijskim sredstvima.
Kontaktira sa bankama i drugim finansijskim. institucijama u cilju obezbedivanja ili plasmana finansijskih sredstava.
Odlučuje o reprezentaciji, nastupanju na sajamskim manifestacijama.
Razmatra rezultate poslovanja.
Podnosi izveštaje o poslovanju.
Donosi odluke, naredbe, akte i dokumenta društva.Odlučuje i obavlja druge aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima, odlukom o organizovanju i aktima društva.

NAPOMENA Prednost imaju kandidati koji poznaju naš proizvodni program !
PRIJAVITE SE ZA OVO RADNO MESTO I POŠALJITE NAM SVOJ CV
PRAVNIK
Broj izvršilaca 1
Uslovi
– Visoka stručna sprema-Pravni fakultet – Radno iskustvo min. 5 godina u privrednoj oblasti
– Poznavanje engleskog jezika- Poznavanje rada na računaru – MS Office paket
Opis poslova
Usaglašavanje dokumenata kompanije sa važećim pravnim propisima Republike Srbije.
Praćenje i primena zakonskih i drugih propisa.
Izrada i tumačenje ugovora obligaciono-pravnog karaktera i komercijalnih ugovora.
Pravna pomoć u procesu ugovaranja i sporovima povodom ugovora.
Zastupanje kompanije pred Agencijom za privredne registre.
Registracija novih privrednih društava.
Promena pravne forme postojećih društava.
Sprovođenje postupka likvidacije kao i registracije odgovarajućih promena u okviru kompanije.
Pravna podrška menadžmentu i organizacionim jedinicama kompanije.
Priprema za sastanke menadžmenta i izrađivanje donetih odluka.
Pribavljanje dozvola, uverenja i potvrda za potrebe menadžmenta i organizacionih jedinica kompanije.
Saradnja sa spoljnim pravnim savetnicima .
Od izabranog kandidata će se zahtevati posvećenost prema poslu, ozbiljnost u radu i brzo napredovanje. Predviđen probni rad.
NAPOMENA Prednost imaju kandidati koji poznaju naš proizvodni program !
PRIJAVITE SE ZA OVO RADNO MESTO I POŠALJITE NAM SVOJ CV

LOKACIJA: Aluroll d.o.o. BEOGRAD(kandidati sa teritorije Beograda)

RUKOVODILAC PJ BEOGRAD
Broj izvršilaca 1
Uslovi  – Radno iskustvo u rukovođenju i prodaji najmanje 5 godina sa minimum VI stepenom stručne spreme
(ekonomija, prava, organizacione nauke, mašinstvo) i prosekom 8 i više,
U slučaju da je kandidat bez iskustva potreban prosek 9 i više,
Vozačka dozvola B kategorije,
Poznavanje engleskog jezika,
Izuzetna zarada.
Opis poslova Pregovara sa kupcima i vrši usaglašavanje cena, rokova ispioruke i kvaliteta
Vrši akviziciju kupaca
Istražuje tržište prodaje i predlaže politiku cena,odobrava rabate i popuste do visine utvrđene poslovnom politikom društva
Prati i analizira zadovoljstvo kupaca
Vrši prijem i rešava reklamacije kupaca i analizira njihovu opravdanost
Vrši preliminarnu analizu zahteva kupaca i mogućnosti realizacije
Vrši kalkulaciju cena
Istražuje i pronalazi nova tržišta koja pokrivaju RJ
Učestvuje u određivanju kriterijuma za izbor isporučilaca
Analizira i izveštava o komercijalnim rezultatima PJ
Koordinira sa svim zajedničkim službama društva (finansije,kadrovi,nabavka i logistika)
Predlaže prijem i raspoređivanje zaposlenih u PJ i vrši preselekciju kadrova
Odlučuje o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih
Stara se o redovnom održavanju poslovne jedinice
Obavlja i druge poslove po nalogu osnivača
Od izabranog kandidata će se zahtevati posvećenost prema poslu, ozbiljnost u radu i brzo savladavanje predviđenih zadataka. Predviđen probni rad.
Molimo sve zainteresovane kandidate da svoju profesionalnu biografiju zajedno sa fotografijom pošalju na e-mail adresu:
posao@aluroll.rs
Detaljnije informacije na tel. 034/506-022.
NAPOMENA Prednost imaju kandidati koji poznaju naš proizvodni program !
PRIJAVITE SE ZA OVO RADNO MESTO I POŠALJITE NAM SVOJ CV
MAGACIONER
Broj izvršilaca 2
Uslovi  – Poželjno 6 meseci iskustva na istim ili sličnim poslovima
Opis poslova Vrši kvalitativno-kvantitativni prijem, skladišti i razmešta robu u magacinu. Vrši izdavanje,utovar i istovar robe. Održava zapise o prometu magacina. Vrši redovne i povremene popise stanja, kontroliše zalihe i interno naručuje robu.
NAPOMENA Prednost imaju kandidati koji poznaju naš proizvodni program !
PRIJAVITE SE ZA OVO RADNO MESTO I POŠALJITE NAM SVOJ CV
IT SEKTOR – PROGRAMER
Broj izvršilaca 1
Uslovi Minimum IV stepen obrazovanja informatičkog, elektrotehničkog ili mašinskog usmerenja, rad na računaru, poznavanje SW/HW računara i računarskih mreža, poželjno 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Opis poslova Predlaže izbor ICT opreme, vrši administriranje računarskom mrežom, vrši administriranje domenom, kreira interne aplikacije. Prati i sprovodi sigurnosne preporuke i standarde. Analizira rizike i predlaže/sprovodi mere. Obezbeđuje zaštitu i backup podataka. Vrši instaliranje HW/SW. Vrši monitoring nad eksternim ICT uslugama, vrši obuku zaposlenih za ICT tehnologije.
NAPOMENA Prednost imaju kandidati koji poznaju naš proizvodni program !
PRIJAVITE SE ZA OVO RADNO MESTO I POŠALJITE NAM SVOJ CV
ADMINISTRATIVNI RADNIK
Broj izvršilaca 1
Uslovi – 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

– rad na računaru

Opis poslova Vrši prijem narudžbenica, vodi evidenciju zahteva i distribuira zahteve kupaca. Vrši preliminarnu analizu zahteva kupaca i mogućnosti realizacije, vrši kalkulaciju cena, vrši slanje ponuda/predračuna kupcu. Proverava bonitet kupaca i daje naloge za realizaciju i isporuku proizvoda (proverava uplatu). Kreira dokumentaciju za otpremu robe kupcu. Informiše kupce o otpremi i montaži.
NAPOMENA Prednost imaju kandidati koji poznaju naš proizvodni program !
PRIJAVITE SE ZA OVO RADNO MESTO I POŠALJITE NAM SVOJ CV
TEHNOLOG AL&PVC STOLARIJE
Broj izvršilaca 1
Uslovi – Dve godine iskustva na istim poslovima

– Poznavanje rada na računaru

– Poznavanje specijalizovanih softverskih paketa

– Poznavanje CAD softverskih paketa

– Poznavanje engleskog jezika

– Poznavanje nemačkog jezika (prednost)

– Vozačka dozvola „B“ kategorije

Opis poslova Zaprima zahteve kupaca i utvrđuje mogućnosti realizacije proizvoda. Po potrebi kontaktira kupca. Vrši kalkulaciju i izrađuje ponude/predračuna. Vrši proveru materijala i po potrebi vrši naručivanje-izrađuje zahteve za nabavku. Vrši izradu tehničko-tehnološke dokumentacije (krojne liste, normative, crteže), lansira radne naloge u proizvodnju i ugovara termine isporuke i montaže. Prati realizaciju proizvoda u proizvodnji. Analizira i vrši prijavljivanje neusaglašenosti na proizvodima i reklamacije kupaca. Predlaže mere unapređenja proizvodnih procesa i vrši izradu radnih uputstava.
NAPOMENA Prednost imaju kandidati koji poznaju naš proizvodni program !
PRIJAVITE SE ZA OVO RADNO MESTO I POŠALJITE NAM SVOJ CV
VOZAČ
Broj izvršilaca 1
Uslovi – 1 godina radnog iskustva, aktivan vozač
– Vozačka dozvola „B“, „C“, „E“ kategorije
Opis poslova Vrši transport materijala i opreme.
NAPOMENA Prednost imaju kandidati koji poznaju naš proizvodni program !
PRIJAVITE SE ZA OVO RADNO MESTO I POŠALJITE NAM SVOJ CV
MAJSTOR ZA AL&PVC STOLARIJU
Broj izvršilaca 1
Uslovi Radno iskustvo u oblasti AL&PVC stolarije
Opis poslova Sečenje PVC i Al profila na mašinama za sečenje. Sklapanje PVC i Al profila korišćenjem ručnog alata i mašina. Postavljanje okova za PVC i Al stolariju. Ustakljivanje pozicija. Priprema sklopljenih pozicija za isporuku i kontrola pre isporuke. Ugradnja i servis ugrađenih pozicija na lokaciji kupca.
NAPOMENA Prednost imaju kandidati koji poznaju naš proizvodni program !
PRIJAVITE SE ZA OVO RADNO MESTO I POŠALJITE NAM SVOJ CV
PROFESIONALNI VARIOC
Broj izvršilaca 1
Uslovi
Radno iskustvo iz oblasti varenja čelika i aluminijuma
Opis poslova Sečenje, sklapanje, priprema i varenje čeličnih i aluminijuskih elemenata i konstrukcija. Priprema sklopljenih pozicija za isporuku i kontrola pre isporuke. Ugradnja i servis ugrađenih pozicija na lokaciji kupca.
NAPOMENA Prednost imaju kandidati koji poznaju naš proizvodni program !
PRIJAVITE SE ZA OVO RADNO MESTO I POŠALJITE NAM SVOJ CV
BRAVAR NA TERENU – MONTAŽER
Broj izvršilaca 1
Uslovi 2 godine iskustva na istim ili slicnim poslovima i uspešno završeno osposobljavanje, zdravstveno uverenje za rad na visini (po potrebi),kompletno iskustvo u ALU/PVC stolariji
Opis poslova Montaža- Formiranje sklopova i/ili podsklopova po RN Ugradnja-Ugradnja / servisiranje pripremnjenih elemenata, sklopova i podsklopova na lokaciji kupca Pakovanje- i oznacavanje Priprema elemenata, sklopova i podsklopova za isporuku/otpremu/kontrola pre isporuke
NAPOMENA Prednost imaju kandidati koji poznaju naš proizvodni program !
PRIJAVITE SE ZA OVO RADNO MESTO I POŠALJITE NAM SVOJ CV
ADMINISTRATIVNO-KADROVSKI RADNIK
Broj izvršilaca 1
Uslovi

– 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

– Poznavanje rada na računaru
– Poznavanje engleskog jezika

– Sposobnost „multitasking“-a

Opis poslova Vrši prijem narudžbenica, vodi evidenciju zahteva i distribuira zahteve kupaca, evidenciju i likvidaturu računa. Vrši kadrovske poslove – evidencija vremena rada, dana odmora, odsustva sa posla, sekretarske poslove.
NAPOMENA Prednost imaju kandidati koji poznaju naš proizvodni program !
PRIJAVITE SE ZA OVO RADNO MESTO I POŠALJITE NAM SVOJ CV
ŠEF PROIZVODNJE
Broj izvršilaca 1
Uslovi
– VI-VII/1 stepen stručne spreme tehničkog usmerenja – Iskustvo na sličnim poslovima
– Do 40 godina starosti
– Znanje engleskog jezika, osnovni nivo
– Poznavanje rada na računaru – MS Office paket- Poželjno: Iskustvo u proizvodnji/montaži metalnih konstrukcija
Opis poslova
Operativno organizovanje proizvodnje. Praćenje i izveštavanje o realizaciji radnih naloga. Odgovornost za rokove i kvalitet proizvoda. Upravljanje kadrovskim resursima u proizvodnji.Koordinacija poslovima održavanja. Sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radu.
NAPOMENA Prednost imaju kandidati koji poznaju naš proizvodni program !
PRIJAVITE SE ZA OVO RADNO MESTO I POŠALJITE NAM SVOJ CV
TEHNOLOG ROLO PROGRAMA
Broj izvršilaca 1
Uslovi
– Dve godine iskustva na istim poslovima
– Poznavanje rada na računaru
– Poznavanje specijalizovanih softverskih paketa
– Poznavanje CAD softverskih paketa
– Poznavanje engleskoh jezika
– Poznavanje nemačkog jezika (prednost)
– Vozačka dozvola „B“ kategorije
Opis poslova
Prima zahteve kupaca i utvrđuje mogućnost realizacije proizvoda. Po potrebi kontaktira kupca. Vrši kalkulaciju i izrađuje ponude/predračune. Vrši proveru materijala i po potrebi vrši naručivanje-izrađuje zahteve za nabavku. Vrši izradu tehničko tehnološke dokumentacije (krojne liste, normative, crteže), lansira radne naloge u proizvodnju i ugovara termine isporuke i montaže. Prati realizaciju proizvoda u proizvodnji. Analizira i vrši prijavljivanje neusaglašenosti na proizvodima i reklamacije kupaca. Predlaže mere unapređenja proizvodnih procesa i vrši izradu radnih uputstava.
NAPOMENA Prednost imaju kandidati koji poznaju naš proizvodni program !
PRIJAVITE SE ZA OVO RADNO MESTO I POŠALJITE NAM SVOJ CV
MAJSTOR ZA ROLO PROGRAM
Broj izvršilaca 1
Uslovi
– Radno iskustvo u proizvodnji roletni, rolo vrata i komarnika
Opis poslova
Sečenje PVC i Al profila na mašinama za sečenje. Sklapanje PVC i Al profila korišćenjem ručnog alata i mašina. Montiranje el komponenti i kodiranje centrala i daljinskih upravljača. Priprema sklopljenih pozicija za isporuku i kontrola pre isporuke. Ugradnja i servis ugrađenih pozicija na lokaciji kupca.
NAPOMENA Prednost imaju kandidati koji poznaju naš proizvodni program !
PRIJAVITE SE ZA OVO RADNO MESTO I POŠALJITE NAM SVOJ CV
Zainteresovani kandidati treba da pošalju prijavu i CV sa slikom koristeći ovu web stranicu ili na adresu: Aluroll d.o.o., Karađorđeva 36 34227 Batočina Detaljne informacije na telefon broj 034/506-022