Korišćenjem sajta www.aluroll.rs prihvatate korišćenje funkcije cookies/kolačić koji se postavaljaju na vaš računar i predstavljaju tekstualne datoteke koje pamte vašu posetu u narednih 12 meseci.
Prikupljanje ovih informacija nam omogućava prikaz reklamnih oglasa širom interneta putem Google Remarketing sistema oglašavanja.
„Cookies“ u svakom trenutku možete ukloniti iz vašeg računara.
Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na likovima https://support.google.com/ chrome/answer/95647?hl=sr i https://www.google.com/intl/ sr/policies/technologies/ cookies/.