Aluroll

Sertifikati Kompanije

Preuzmite

Aluroll

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

Opšti uslovi korišćenja sajta www.aluroll.rs i drugih sajtova u vlasništvu Aluroll doo

Ovde navedeni uslovi korišćenja Internet stranica Aluroll doo predstavljaju pravila i odredbe kojih su dužni da se pridržavaju svi korisnici predmetnih stranica. Ukoliko nastavite sa korišćenjem predmetnih stranica, smatraće se da ste pristali na sledeće pravne uslove:

Ovim prihvatate i podvrgavate se materijalnom pravu Republike Srbije kao isključivo merodavnom pravu za tumačenje, primenu i pravne posledice svih dopuštenja, isključenja, i uslova upotrebe ove web stranice. Za sve zahteve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi sa njima, nadležni su isključivo sudovi Republike Srbije. Aluroll doo ne odgovara za pristup predmetnim web stranicama sa teritorija država gde je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatraće se da je pristup web stranicama sa navedenih lokacija preduzet svojevoljno uz odgovornost korisnika prema merodavnom pravu.

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada Aluroll doo, ili je ustupljen Aluroll doo, a u vlasništvu je trećih lica. Ovim istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internet stranica Aluroll doo pojedinačnih delova i elemenata internet stranica, logotipa Aluroll doo, bez izričitog pismenog odobrenja Aluroll doo

Sve informacije dostupne na www stranicama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama sa ovih www stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.

Aluroll doo ne jamči za tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka objavljenih na ovim www stranicama. Aluroll doo ne jemči, izričito ili prećutno, za podobnost upotrebe bilo kojeg od objavljenih podataka za bilo koju svrhu, kao ni za potpunost ili korisnost bilo koje od objavljenih informacija, sistema, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na www stranicama ne smeju se smatrati osnovom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka, te ste saglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi sa tim. Aluroll doo neće odgovarati za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe neke od informacija dostupnih na ovim www stranicama. Aluroll doo ne jemči da će ova web lokacija uvek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati greške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ove web lokacije na svoju sopstvenu odgovornost. Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove Internet stranice, prihvataju da obeštete Aluroll doo za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastanu nesavesnim korišćenjem materijala sa Internet stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu direktnu ili indirektnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu bez obzira da li je ista prouzrokovana namerno ili ne.

Prilikom poseta predmetnih stranica vaši lični podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obavezujemo se da, osim ako to od nas zatraže zakonom ovlašćena lica, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili. Prikupljamo samo one lične podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Bez vaše dozvole ne otkrivamo podatke koje prikupimo na našim web stranicama nikome izvan Aluroll-a, osim u slučajevima kad u najboljoj nameri smatramo da imamo zakonsku obavezu otkrivanja takvih podataka, i u slučajevima kad je takve podatke neohodno otkriti ovlašćenim saradnicima Aluroll-a u cilju održavanja i vođenja aktivnosti na web stranicama Aluroll-a, uključujući, na primer, dodelu nagrada u nekoj igri na Internetu, s tim da su ti saradnici Aluroll-a obavezni da čuvaju poverljivost takvih podataka i da ih ne otkrivaju trećim licima osim na osnovu ovlašćenja lica o čijim je podacima reč u konkretnom slučaju.

Aluroll doo može u svako vreme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmeniti podatke objavljene na ovim www stranicama. Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na internetu može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih lica ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatraće se nepoverljivom, te Aluroll doo ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reprodukuje, koristi, raspolaže i distribuira trećim licima bez ograničenja. Nadalje, slobodni smo da koristimo ideje, nacrte, know-how ili tehnike sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu uključujući primera radi razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama.

Sve fotografije, slike, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim Internet stranicama isključivo su vlasništvo Aluroll doo. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na Internet stranicama pripada Aluroll doo Sva prava su zadržana. Slike i tekstovi prikazani na ovim stranicama ne smeju se kopirati i koristiti u drugim publikacijama, pisanim ili elektronskim osim uz odobrenje Aluroll doo. Drugačija upotreba materijala sa predmetnih Internet stranica nije dopuštena. Korišćenjem materijala sa Internet stranica, medijski korisnici obvezuju se da se u potpunosti pridržavaju ovde utvrđenih ograničenja, uslova i zahteva.

www.aluroll.rs koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti sajta. Ukoliko nastavite sa korišćenjem sajta, smatra se da ste saglasni sa našim uslovima korišćenja, politikom privatnosti i potvrđujete prihvatanje kolačića na njegovim stranicama.

x