Politika kvaliteta privrednog društva Aluroll je deo poslovne politike koja je usmerena na zadovoljenje zahteva naših korisnika. Zahvaljujući kvalitetu naših proizvoda i usluga, cenama i rokovima isporuke, asortimanu i kontunuitetu u snabdevanju i isporuci, ostvarujemo višedecenijski privredni rast u oblasti proizvodnje, prodaje, montaže i servisa ALU i PVC industrijskih i komercijalnih vrata, roletni i komarnika. Pažljivim izborom naših isporučilaca obezbeđujemo našim klijentima finalne proizvode, osnovni materijal i komponente po najvišim evropskim normama.

Naša vizija je da postanemo regionalni lider u branši.

U tom cilju odlučili smo da:
● Uvedemo, održavamo i stalno unapređujemo sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008,
● Planiramo ciljeve, pratimo, analiziramo i preispitujemo ostvarene rezultate i politiku kvaliteta,
● Sistematskim, stručnim i analitičkim radom u svim područjima naše delatnosti, podižemo kvalitet naših proizvoda i usluga u težnji da potpuno zadovoljimo očekivanja naših korisnika,
● Negujemo proaktivan pristup politici bezbednosti i zdravlja naših zaposlenih,
● Svoje poslovanje baziramo na sposobnim, stručnim i kreativnim kadrovima koji, svojim delovanjem ostvaruju planirane rezultate i afirmišu vrednosti ALUROLL-a,
● Neprekidno težimo ka stalnom poboljšanju dostignutog nivoa kvaliteta procesa, proizvoda i organizacije, kao procesu koji se nikad ne završava,
● Stvaramo i negujemo partnerske odnose sa našim kupcima, isporučiocima i drugim zainteresovanim stranama.

U Batocini, jun 2010.
Boban Mitevski