Gornja guma  
Šifre za gornje gume

33000
33001
     
      Donja guma  
Šifre za donje gume

33050
33051
     
      Bočna guma  
Šifre za bočne gume

33100
33101
     
      Guma za panele  
Šifra gume za panele

33150