Vertikalna šina 53x25x2 mm 32000
Vertikalna šina 32001
 
         
  Horizontalna zakrivljena šina za jednostruko vođenje

R305 32050
R381 32060
R380 32061

Dodatna zakrivljena šina za dvostruko vođenje

  32100
  32101
 
         
 
Al profil "L" 65x90mm-vertikalni nosač šine 32150
Al profil "C" 40×20 mm 32200
L profil perforirani 32×32 mm 32160
L profil perforirani 52×52 mm 32161
 
         
 
Al profil "Omega" – ojačanje panela 36800
Strut profil – ojačanje panela 36801