TO-MAX A Uređaj za podizanje / spuštanje roletni daljinskom komandom NICE TO-MAX A, Ø60mm
Šifre: 53760 53761
TO-MAX PRO

Uređaj za podizanje / spuštanje roletni daljinskom komandom NICE TO-MAX PRO, Ø60mm

Šifre: 53762 53763
FOR-MAX PRO

Uređaj za podizanje / spuštanje roletni daljinskom komandom NICE FOR-MAX PRO, Ø60mm

Tubularni motor idealan za roletne, uključujući manje verzije, sa sigurnosnim zaustavljanjem i oprugama protiv nasilnog podizanja.

Sa ugrađenom kontrolnom jedinicom i prijemnikom. Elektronski graničnici i enkoder za kontrolu pokreta.

Šifre: 53764 53765
Neo S (Ø 35mm)
Šifra : 53701
Neo M (Ø 45mm)
Šifre: 53702 53707 53705
Neo MH (Ø 45mm) – sa kurblom
Šifre: 53801 53802