Set za unutrašnju termo kutiju Set za spoljnu profil kutiju  
 
   
Šifre:   Set za spoljnu lim kutiju  
Set za Al termo kutiju 147x147mm 16000
Set za Al termo kutiju 172x172mm 16001
Set za Al termo kutiju 195x195mm 16002
Set za Al termo kutiju 230x230mm 16003
Set za Al termo kutiju 260x260mm 16004
Set za Al termo (3+1) kutiju 172x147mm 16010
Set za Al termo (3+1) kutiju 172x172mm 16011
Set za Al termo (3+1) kutiju 195x195mm 16012
Set za unutrašnju profil kutiju 182x138mm 16020
Set za unutrašnju profil kutiju 182x182mm 16021
Set za unutrašnju profil kutiju 180x180mm 16022
Set za zaobljenu spoljnu profil kutiju 145x145mm 16200
Set za zaobljenu spolnju profil kutiju 170x170mm 16201
Set za zaobljenu spoljnu profil kutiju 154x145mm 16202
Set za zaobljenu spoljnu profil kutiju sa komarnikom 154x145mm 16210
Set za zaobljenu spoljnu profil kutiju 183x180mm 16203
Set za zaobljenu spoljnu profil kutiju sa komarnikom 183x180mm 16211
Set za spoljnu rondo kutiju 145x140mm 16400
Set za spoljnu rondo kutiju 174x170mm 16401
Set za spoljnu petougaonu kutiju 138x138mm 16600
Set za spoljnu petougaonu kutiju 150x150mm 16601
Set za spoljnu petougaonu kutiju 165x165mm 16602
Set za spoljnu petougaonu kutiju 180x180mm 16603
Set za spoljnu petougaonu kutiju 205x205mm 16604
Set za spoljnu petougaonu kutiju 250x250mm 16608
Set za spoljnu petougaonu kutiju 300x300mm 16610
 
  Set za unutrašnju profil kutiju  
 
Set sadrži: par poklopaca, par uvodnika, par separatora, kotur, čašicu, dva lagera Ø28, dva stopera, dve zakačke, automat trake i uvodnik trake.  
Set za spoljnu profil kutiju   Set za spoljnu petougaonu (Al/Zn) kutiju