Montaža unutrašnje termo kutije
Model A
UNUTRAŠNJE KUTIJE
Montaža unutrašnje termo kutije Model B
SPOLJNE KUTIJE
Montaža spoljne petougaone kutije Montaža spoljne petougaone kutije sa komarnikom
Montaža spoljne petougaone kutije sa falcom za izolaciju Montaža spoljne rondo kutije

Data minimalna širina štoka
zavisi od automata i uvodnika trake.