S91 Sistem pripada Alumil “ Supreme “ sistemu, koji je specijalno dizajniran kako bi se ispunili visoki zahtevi pasivne kuće. Idealan je za velika opterećenja, sakrivenim šarkama okvira i visokim nivoom bezbednosti. Sistem se odlikuje odličnim performansama vezanim za toplotnu izolaciju Uf > 0.67 W/m2K, staklom ojačanih poliamida od 54mm kako u štoku tako i u prozorskom oknu, vodonepropusnosti i zvučnoj izolaciji, kao fleksibilnošću i lakoćom izrade. Savršeno ispunjava visoke standarde kvaliteta na razvijenom tržištu. Ima tri nivoa vodonepropusne zaštite sa EPDM-a zaptivačem.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROFILA

Dubina štoka 91 mm
Dubina krila 99 mm
Minimalna vidljiva širina (krilo+štok) 103 mm
Ograničenje nosivosti okova do 300 kg
Debljina stakla 40 do 60 mm
Tip termičke izolacije poliamidi 54 mm