Dimezije: (145×145), (170×170)
bočni poklopci separator
Boja,Dijametar,Šifre \ Dimenzije 145×145 170×170
Standardne boje kutija
sirova
bela
sirova
bela
Dijametar 138mm 160mm
Šifra kutije 10200 10201
Šifra bočnih poklopaca 14200 14201
Šifra separatora 15200 15201
Standardne boje ovih kutija predstavljene su u tabelama. Pored standardnih boja postoji i mogućnost izbora boja po RAL-u, kao i plastifikacije u boji drveta.
img_566e1d934d241
Dimenzije: (154×145), (183×180)
Bočni poklopci separator
Boja,Dijametar,Šifre \ Dimenzije 154×145 183×180
Standardne boje kutija
sirova
sirova
Dijametar 130mm 160mm
Šifra kutije 10202 10203
Šifra bočnih poklopaca 14300 14301
Šifra separatora 15202 15203
Standardne boje ovih kutija predstavljene su u tabelama. Pored standardnih boja postoji i mogućnost izbora boja po RAL-u, kao i plastifikacije u boji drveta.
img_566e1d934d241