M30600 sistem koristi staklo debljine do 50mm sa upotrebom specijalne sigurnosne staklo lajsne, zaptiveno sa 3 Aluseal zaptivka, specijalno 6mm pero i čelično ojačanje za visok nivo sigurnosti.

Novi okretno-nagibni sistem sa visokom antibalistickom zaštitom (FB6) i zvučnom izolacijom je masivan sistem bez termo prekida za fiksne i okretno-nagibne prozore. Profili se odlikuju svojom robusnošću i nosivošću do 400kg.

  • Sistemska širina 90mm
  • Anti balistička zaštita nivo FB4 bez dodatnih čeličnih ojačanja (Magnum 0.357,Remington 0.45)
  • Anti balistička zaštita nivo FB6 sa dodatnim čeličnim ojačanjima (Kalašnjikov 7.62x51mm 5.56x45mm)
  • Sistem koristi teške šarke i specijalne sigurnosne lajsne
  • Podržava krilo težine do 400kg i debljinu stakla do 50mm